Καλώς ήρθατε
Από το 1992 το κέντρο παρέχει διαγνωστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες στήριξης και θεραπείας σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και οικογένειες.

 • Για παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στη μάθηση, στην συγκέντρωση, στον ύπνο, στη διατροφή και στη συμπεριφορά. Παιδιά με υπερκινητικότητα, φοβίες, άγχος, απώλεια αυτοπεποίθησης ή διάθεσης, έντονες συγγρούσεις, παραβατικές συμπεριφορές και εξάρτησης ή ψυχοσωματικά προβλήματα.
 • Για ενήλικες με κρίσεις πανικού, φοβίες, προβλήματα στις σχέσεις, ψυχική εξάντληση ή έντονο άγχος, ψυχοσωματικές ενοχλήσεις, αμφιβολίες για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, διαχείριση μιας σοβαρής ασθένειας ή της απώλειας της εργασίας του.

Ίσως και εσείς να έχετε την ανάγκη να σας ακούσει κάποιος, να σας στηρίξει για λίγο καιρό ή να σας συνοδεύσει σε μια πιο μακρόχρονη περίοδο επίλυσης των δυσκολιών σας.


Στο κέντρο παρέχουμε συμβουλευτικές και ψυχοπαιδαγωγικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Κλινικής Ψυχολογίας και της Προσωποκεντρικής Προσέγγισης.


Κάθε οικογένεια είναι μοναδική, έχει τις δικές της εμπειρίες, ανάγκες και προσδοκίες. Η Οικογενειακή Συμβουλευτική στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας της οικογένειας ως ομάδα, αλλά και στη βελτίωση της λειτουργικότητας του κάθε μέλους ξεχωριστά.
Σε κάθε μία από τις Ομάδες του Κέντρου, μπορεί καθένας να βρει συναισθηματική στήριξη, να ενδυναμωθεί στο ρόλο του, να ενημερωθεί έγκυρα και να αναζητήσει προτάσεις, ιδέες και πρακτικές λύσεις στα προβλήματά του.
Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, βελτίωση γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών κατά την άσκηση του επαγγέλματος. Σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο μπορεί κανείς να επεξεργαστεί θέματα όπως διαχείριση χρόνου, κρίσεων, επαγγελματικών δυσκολιών και stress, συγκρούσεις και προβλήματα καριέρας.
Οι υπηρεσίες μας με μια ματιά
 • Κλινική εκτίμηση συναισθηματικών διαταραχών
 • Κλινική εκτίμηση διαταραχών συμπεριφοράς
 • Διάγνωση και προτάσεις αντιμετώπισης
 • Διαχείρηση κρίσεων
 • Συμβουλευτική Στήριξη
 • Προσωπική Ανάπτυξη
 • Ψυχοθεραπεία
 • Οικογενειακή Διαμεσολάβηση
 • Εκτίμηση Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Εκτίμηση Προβλημάτων Συμπεριφοράς
 • Ψυχοπαιδαγωγική στήριξη παιδιών – γονέων – εκπαιδευτικών
 • Στήριξη Ατόμων με Αναπηρίες και της οικογένειας τους
Υπεύθυνη κέντρου
Κάλλια Γ. Φόρογλου

Κλινικός Ψυχολόγος
Ψυχολόγος Ειδικής Αγωγής
Προσωποκεντρική Σύμβουλος

Αδεια εξασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα:
5494/6.2.96
Eπικοινωνία