Κλινική Εκτίμηση
Η διαγνωστική εκτίμηση είναι το κύριο εργαλείο του κλινικού ψυχολόγου για να εξετάσει τις δυσκολίες του πελάτη του και να κάνει ή να επιβεβαιώσει μια διάγνωση. Είναι μια δυναμική εκτίμηση της γνωστικής και της συναισθηματικής λειτουργίας ενός ατόμου σε μια δεδομένη στιγμή της ύπαρξής του.


Του επιτρέπει να εξηγήσει τα συμπτώματα, να επικεντρωθεί στο τι παραμένει λειτουργικό και τι δυσλειτουργεί, να κατανοήσει καλύτερα την προέλευση των δυσκολιών, να γνωρίσει τον τρόπο που λειτουργεί συναισθηματικά ο πελάτης το, πως σχετίζεται, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του. Κυρίως του επιτρέπει να οργανώσει την θεραπεία που ενδείκνυται.


Απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και ηλικιωμένους. Επιτυγχάνεται με την κλινική παρατήρηση και τη χρήση ειδικών δοκιμασιών (τεστ).


Ο αριθμός των συνεδριών που απαιτούνται καθορίζεται κατά περίπτωση.