Πλαίσιο συνεργασίας
Εφόσον συμφωνηθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας, οι συνεδρίες πραγματοποιούνται με σταθερή συχνότητα (συνήθως εβδομαδιαία) σε ένα άνετο και ευχάριστο περιβάλλον επικοινωνίας. Με την ενεργητική του ακρόαση, ο Κλινικός Ψυχολόγος προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο θα διευκολύνει τον πελάτη του να διερευνήσει, να εκφράσει και να αναγνωρίσει στον εαυτό του το πώς σκέπτεται και συμπεριφέρεται, να διευρύνει την αντίληψη που έχει για τον εαυτό του και τους άλλους και να τον υποστηρίξει στην όποια αλλαγή και βελτίωση θέλει να φέρει στην ζωή του.


Εάν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να ζητηθεί περαιτέρω διερεύνηση ή εξέταση από άλλες ειδικότητες. Ο ψυχολόγος δεν είναι ιατρός. Γι’ αυτό και δεν είναι σε θέση να χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή. Αν διαπιστώσει την ανάγκη για χορήγηση κάποιου φαρμάκου, τότε παραπέμπει τον πελάτη του σε κάποιον ψυχίατρο και καθορίζεται νέο πλαίσιο συνεργασίας. Η ανάγκη για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, δεν έχει να κάνει με την βαρύτητα του προβλήματος αλλά με το είδος του.