Συμβουλευτική στήριξη
Βοηθά στο να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες δυσκολίες και προβλήματα, να παρθούν αποφάσεις, να αντιμετωπιστούν κρίσεις, να βελτιωθούν διαπροσωπικές σχέσεις, να επιλυθούν συγκρούσεις και να αναπτυχθεί η αυτογνωσία.


Η μέθοδος ( προσέγγιση ) που εφαρμόζει ο κάθε σύμβουλος κατά την άσκηση της Συμβουλευτικής, βασίζεται στην ειδική θεωρητική και πρακτική του εκπαίδευση, με την οποία αποκτά την εξειδίκευση του.


Στο Κέντρο μας εφαρμόζεται η Προσωποκεντρική Προσέγγιση.


Λίγα λόγια για την Προσωποκεντρική Προσέγγιση:


Αναπτύχθηκε από τον Carl Rogers την δεκαετία του 1950, σαν αποτέλεσμα ενός ψυχολογικού κινήματος στην Αμερική, γνωστό ως η «τρίτη δύναμη» στην ψυχολογία ή αλλιώς ως «ανθρωπιστική» ψυχολογία. Επηρεάστηκε από τα φιλοσοφικά κινήματα του υπαρξισμού και της φαινομενολογίας.


Σύμφωνα με τα λόγια του Rogers: «Ο σκοπός αυτής της νέας προσέγγισης δεν είναι να λύσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά να βοηθήσει το άτομο να αναπτυχθεί έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα… Βασίζεται πολύ περισσότερο στην τάση του ατόμου προς την ανάπτυξη, την υγεία και την προσαρμογή… Αυτή η νέα θεραπεία τονίζει περισσότερο τα συναισθηματικά στοιχεία…παρά τις νοητικές διαδικασίες… Τονίζει περισσότερο την παρούσα κατάσταση παρά το παρελθόν του ατόμου… Τέλος αυτή η προσέγγιση δίνει έμφαση στην ίδια την θεραπευτική σχέση ως μια αναπτυξιακή εμπειρία».