Υπεύθυνη Κέντρου
Κάλλια Γ. Φόρογλου
Κλινικός Ψυχολόγος
Ψυχολόγος Ειδικής Αγωγής
Προσωποκεντρική Σύμβουλος


Αδεια εξασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα: 5494/6.2.96

Σπουδές : Επαγγλεματική Εμπειρία: