Οικογενειακή διαμεσολάβηση
Η οικογενειακή διαμεσολάβηση έχει ως αντικείμενο τις συγκρούσεις που αναδύονται όταν υπάρχει διάσταση, διαζύγιο, προβλήματα μεταξύ γενεών, ζητήματα προστασίας του παιδιού μέσα και έξω από την οικογένεια (σχέσεις μεταξύ των γονέων, μεταξύ παιδιού και ιδρύματος), κληρονομικά θέματα, σοβαρά προβλήματα διαβίωσης ή ασθένειας.

Έχει ως στόχο να προσφέρει στα μέλη της οικογένειας την ευκαιρία να έρθουν από κοινού σε μια συμφωνία, να λάβουν υπόψη τους τις ανάγκες και τις δυνατότητες του καθένα, να αναπτύξουν σχέδια που θα τους επιτρέψει να επαναλειτουργήσουν μετά τη περίοδο της κρίσης.