Οικογενειακή Συμβουλευτική
Κάθε οικογένεια είναι μοναδική, έχει τις δικές της εμπειρίες, ανάγκες και προσδοκίες.
Το κάθε μέλος της επίσης είναι μοναδικό, αποκτά προσωπικές εμπειρίες, αναπτύσσει δικές του ανάγκες και καλλιεργεί ατομικές και οικογενειακές προσδοκίες. Ο καθένας αλληλεπιδρά, με το σύνολο και τα άλλα μέλη της οικογένειας, τα επηρεάζει και επηρεάζεται.

Όταν σε μια οικογένεια παρουσιάζεται ένα πρόβλημα, μπορεί να δημιουργήσει σωματικές και ψυχικές επιπτώσεις σε ένα ή σε περισσότερα μέλη της.

Η Οικογενειακή Συμβουλευτική έχει ως σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της οικογένειας ως ομάδας αλλά και τη βελτίωση της λειτουργικότητας του κάθε μέλους ξεχωριστά. Συμμετέχει το σύνολο ή μέρος της οικογένειας.

Βοηθά στο να αντιμετωπιστούν οι συγκεκριμένες δυσκολίες και τα προβλήματα, να παρθούν αποφάσεις, να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις, να βελτιωθούν οι διαπροσωπικές σχέσεις, να επιλυθούν οι συγκρούσεις. Στηρίζεται στην ανάπτυξη της ικανότητας των μελών της οικογένειας να επιλύουν τα προβλήματα τους, στην ανάπτυξη της ικανότητας επικοινωνίας και στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας των μελών της.

Μπορεί να λειτουργήσει επίσης προληπτικά, πριν την δημιουργία μιας οικογένειας, πριν την απόφαση μιας υιοθεσίας ή ενός διαζυγίου, πριν από μια απώλεια ή άλλη επικείμενη αλλαγή της σύνθεσής της ή τρόπου λειτουργίας της.