Ομάδες Ψυχολογικής – Επαγγελματικές Ενδυνάμωσης
Στις Ομάδες Ενδυνάμωσης που οργανώνει το κέντρο, συμμετέχουν ισότιμα διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικών ηλικιών για να μοιραστούν όσα τους απασχολούν και τους προβληματίζουν στην προσωπική τους ζωή τη συγκεκριμένη περίοδο.


Στόχοι των Ομάδων Ενδυνάμωσης είναι η ψυχολογική υποστήριξη και η συναισθηματική ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, η έγκυρη ενημέρωση, η αναζήτηση προτάσεων ιδεών και απαντήσεων καθώς και η ανεύρεση πρακτικών λύσεων.


Διοργανώνονται ομάδες για παιδιά, ενήλικες και οικογένειες:

Ομάδα Γονέων για γονείς παιδιών κάθε ηλικίας.

Ομάδα Γονέων Παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες

Ομάδα Γυναικών με πολλαπλούς ρόλους

Ομάδα Στήριξης της οικογένειας

Ομάδα ενδυνάμωσης της παιδικής αυτοεκτίμησης

Ομάδες εμψύχωσης και ενδυνάμωσης μαθητών 1οβάθμιας και 2οβάθμιας εκπαίδευσης

Ομάδες στήριξης Ανέργων

Ομάδα στήριξης ασθενών, αναπήρων και φροντιστών