Μαθησιακές δυσκολίες
H Ψυχοπαιδαγωγική Συμβουλευτική απευθύνεται σε μαθητές 1οβάθμιας και 2οβάθμιας εκπαίδευσης, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς τους.


Στοχεύει: