Ποιον θα συναντήσετε
Η πρώτη συνάντηση γίνεται με την υπεύθυνη του Κέντρου Κάλλια Φόρογλου.


Ως Κλινικός Ψυχολόγος ασχολείται με τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη των γνωστικών, ψυχικών και των συναισθηματικών διαταραχών όπως και των προβλημάτων συμπεριφοράς και προσαρμογής στο κοινωνικό περιβάλλον των πελατών του Κέντρου.


Παρέχει φροντίδα με σκοπό τη ψυχική υγεία και ευεξία των πελατών του Κέντρου. Καλείται μεταξύ άλλων, να αναλάβει τη διαχείριση του προβλήματος του πελάτη του Κέντρου (διάγνωση και προτεινόμενη αντιμετώπιση), να παρέμβει σε καταστάσεις κρίσεων, να υποστηρίξει ψυχοκοινωνικά, να διαμεσολαβήσει, να παρέχει πληροφορίες και συμβουλές σχετικές με την επιστήμη της.


Εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους, όπως επίσης και σύμφωνα με τις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας.
Ακολουθεί δηλαδή κάποιες βασικές αρχές όπως ο σεβασμός, η αποδοχή, η εμπιστοσύνη, η ειλικρίνεια, το επαγγελματικό απόρρητο και η εχεμύθεια και τις γνωστοποιεί εξαρχής στον πελάτη του. Το απόρρητο άρετε, σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, για την ασφάλεια και την υγεία του πελάτη.