ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

12/5/2013 - Θετική Προσέγγιση της Μάθησης

Η Θετική Προσέγγιση της Μάθησης είναι μια συγκεκριμένη μέθοδος στήριξης των μαθητών με σκοπό την επιτυχημένη τους σχολική πορεία, την ανάπτυξη όλου του δυναμικού τους και την εξασφάλιση της συναισθηματικής τους ισορροπίας.

Στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές: την ενασχόληση του γονέα με τη διαδικασία μάθησης και την πλαισίωση της, τη δέσμευση του γονέα και την συναισθηματική στήριξη του μαθητή.

Συνεπώς κάθε γονιός που επιθυμεί να εμπλακεί με αυτόν τον τρόπο στην διαδικασία της μάθησης του παιδιού του, πρέπει πρώτα να αποφασίσει να διαθέσει χρόνο, να δεσμευτεί για μια τουλάχιστον σχολική χρονιά, να αποκτήσει γνώσεις και να δεχτεί προτάσεις πώς να πλαισιώσει καλύτερα τη διαδικασία μάθησης και τέλος να είναι σε θέση να στηρίξει συναισθηματικά το παιδί του.

 

Γιατί ένας γονιός να παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Θετικής Προσέγγισης της Μάθησης;

Η σχολική επιτυχία των μαθητών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ενεργή ενασχόληση και στήριξη των γονέων στη διαδικασία μάθησης, με το ενδιαφέρον για τη σχολική πορεία των παιδιών τους, με το είδος και την ποιότητα στήριξης που προσφέρουν στα παιδιά τους και με τη σχέση που αναπτύσσουν με το σχολείο και με τους εκπαιδευτικούς.

 

Τα αποτελέσματα της Θετικής Προσέγγισης της Μάθησης είναι εμφανή σε σύντομο χρονικό διάστημα:

·       καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο

·       βελτίωση της συμπεριφοράς στο σχολείο και στο σπίτι

·       μεγαλύτερα κίνητρα

·       περισσότερες προσδοκίες

·       μείωση των απουσιών από το σχολείο

·       θετικότερη στάση για το σχολείο

·       ουσιαστικότερη εμπλοκή στη σχολική διαδικασία

·       πιο θετική σχέση μαθητή-δασκάλου

·       συνέχιση των σπουδών

Τι μαθαίνουν οι γονείς να κάνουν στο Πρόγραμμα Θετικής Προσέγγισης της Μάθησης;

·              Πώς να ενθαρρύνουν με επιτυχία τον μαθητή και την διαδικασία της μάθησης.

·               Πώς να αυξήσουν το δικό τους ενδιαφέρον για τη σχολική ζωή του παιδιού τους και σε ποιους τομείς.

·             Πώς να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες του παιδιού τους (γνωστικές, συμπεριφορικές, συναισθηματικές) και να καθορίζουν στόχους.

·          Πώς να αναγνωρίζουν το πώς φτάνει το παιδί τους στην επιτυχία και πώς να κινητοποιούν τους πόρους αυτούς σε άλλα πεδία.

·             Πώς να παρακολουθούν αποτελεσματικά τη μελέτη στο σπίτι.

·         Πώς να αυξήσουν την αυτοπεποίθηση του παιδιού τους και να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και προκλήσεις.

 

Προγράμματα επιμόρφωσης στη Θετική Προσέγγιση της Μάθησης πραγματοποιούνται όλο τον χρόνο, κατόπιν συνεννόησης με την υπεύθυνη του forogloucenter.

 Αρχείο Ανακοινώσεων
29/5/2017 - Οι συνηθέστεροι λόγοι που οδηγούν τους γονείς να επισκεφτούν το Κέντρο Ψυχολογικών-Παιδαγωγικών & Συμβουλευτικών Υπηρεσιών forogloucenter
8/5/2017 - Συμμετοχή στην Θεματική Εβδομάδα του 7ου Γυμνασίου Θεσ/νίκης
7/10/2013 - ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
21/6/2013 - Ωφέλιμες Διακοπές
18/6/2013 - Παιδικό Aγχος
12/5/2013 - Θετική Προσέγγιση της Μάθησης
8/1/2013 - ΕΦΗΒΕΙΑ