Επαγγελματική Εποπτεία
Η Επαγγελματική Εποπτεία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εκπαίδευσης και της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των ψυχολόγων και επαγγελματιών στο χώρο της ψυχικής υγείας.


Επικεντρώνεται στην αξιολόγηση, τη βελτίωση και την ανάπτυξη των γνώσεων, των επαγγελματικών δεξιοτήτων και συμπεριφορών κατά την άσκηση του επαγγέλματος.


Απευθύνεται σε επαγγελματίες ή σε φοιτητές που παρακολουθούν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης. Παρέχεται ατομικά ή ομαδικά.


Ο επόπτης εργάζεται και σε αυτό το πεδίο, σύμφωνα με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας και του Κώδικα Δεοντολογίας. Ακολουθεί δηλαδή βασικές αρχές όπως ο σεβασμός, η αποδοχή, η εμπιστοσύνη, η ειλικρίνεια, το επαγγελματικό απόρρητο και η εχεμύθεια και τις γνωστοποιεί εξαρχής στον εποπτευόμενο του.