Στόχος συνάντησης
Στόχος της πρώτης συνάντησης είναι να αποσαφηνήσουμε μαζί, τους λόγους που σας οδηγούν στο Κέντρο και τι περιμένετε από την διαδικασία αυτή


Ακούμε για να κατανοήσουμε όχι για να κρίνουμε.


Στο τέλος αυτής της συνάντησης θα θέσουμε μαζί, ένα πλαίσιο συνεργασίας, ανάλογα με τις προσωπικές σας ανάγκες: διαγνωστική εκτίμηση (ψυχοπαιδαγωγική ή συναισθηματική), συμβουλευτική στήριξη (ατομική ή οικογενειακή), ψυχοθεραπεία, προσωπική ανάπτυξη, οικογενειακή διαμεσολάβηση, επαγγελματική εποπτεία.