Ψυχοθεραπεία
Η Ψυχοθεραπεία επιτρέπει την ανάκτηση της ψυχικής ισορροπίας και υγείας μετά από συναισθηματικές διαταραχές, προβλήματα σχέσεων και συμπεριφοράς, προβλήματα εθισμού.


Είναι μια πρακτική που στοχεύει στην εξάλειψη της οδύνης που προκαλούν τα συμπτώματα, στην επίλυση των εσωτερικών συγκρούσεων του πελάτη και στην πρόληψη και διατήρηση της ψυχικής του υγείας.


Η Ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Μπορεί κανείς να είναι σε ατομική θεραπεία ή/και ενταγμένος σε μια ομάδα, να συμμετέχει σε μια θεραπεία ζευγαριού ή σε μια οικογενειακή θεραπεία. Η ψυχοθεραπεία μπορεί επίσης να είναι συμπληρωματική μια άλλης θεραπείας (πχ φαρμακευτική).


Υπάρχουν πολλές μορφές ψυχοθεραπείας που βασίζονται σε διαφορετικές θεωρίες και πρακτικές. Όλες όμως στηρίζονται στη δημιουργία μιας σχέσης μεταξύ θεραπευτή και θεραπευμένου, σ’ ένα πλαίσιο καθαρά θεραπευτικό.


Η απόφαση να συμβουλευτεί κανείς έναν επαγγελματία και να ξεκινήσει μια ψυχοθεραπεία είναι δύσκολη. Υπάρχει βέβαια η ανάγκη της απαλλαγής από το βάρος των διαταραχών και η επιθυμία για αλλαγή, η διαδικασία όμως απαιτεί επένδυση χρόνου και προσπάθειας. Για το λόγω αυτό καθοριστικό ρόλο παίζει η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του θεραπευτή.


Στην Προσωποκεντρική προσέγγιση, ο σύμβουλος/θεραπευτής δέχεται να συνάψει μια ισότιμη σχέση με τον πελάτη του, η οποία διέπεται από σεβασμό, ενδιαφέρον και αποδοχή. Επικεντρώνεται στον άνθρωπο και όχι στην "ασθένεια" ή στο σύμπτωμα που φέρει ο πελάτης του.


Συμβάλει στην δημιουργία μιας ασφαλούς σχέσης η οποία διευκολύνει τον πελάτη να αναγνωρίσει πρώτα και να μπορέσει να δώσει το δικό του νόημα στα βιώματα, στις σκέψεις και στα αισθήματά του. Τον βοηθά κατόπιν να διεργαστεί και να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά, για τον ίδιο, την ζωή του και το περιβάλλον του.


Δεν αναλαμβάνει ως "ειδικός" να επιλύσει τα προβλήματα και ως ¨αυθεντία¨ να καθοδηγήσει σ’ ένα καλύτερο τρόπο ζωής. Οδηγεί τον πελάτη σε καλύτερες για αυτόν αποφάσεις, πιο στέρεες και ξεκάθαρες, πιο ευέλικτες και εξατομικευμένες, σε μεγαλύτερη συμφωνία με αυτό που θέλει ο πελάτης να ζήσει.